Lexit Group gav Närke Kött full spårbarhet

När man säger Lexit Group refererar säkert de flesta till etiketter. Företaget är en av de stora producenterna i Norden, men man har en del andra erbjudanden med koppling till etiketter, på produktpaletten. Ett sådant är Factory Talk, ett mjukvarubaserat system som administrerar lager, logistik och produktion, kopplat mot ett överordnat affärssystem. Lexit Group har installerat detta tillsammans med skrivare och skärmar hos styckningsföretaget Närke Kött som nu fått ett snabbt flöde och full spårbarhet i sin produktion.

Text: Bo Wallteg, PackMarknaden / Foto: Lexit Group

Närke Kött finns i Kumla där man styckar nöt och kalv. Från starten år 2011 med tre personer har det gått mycket snabbt att nå en omsättning på runt etthundrafemtio miljoner kronor. Förutom att stycka till grossister har man även ett konsumentförpackat sortiment samt återtagsstyckning till bönder. Allt kött kommer från Närke Slakteri. I takt med att verksamheten växt har det uppkommit ett behov av att effektivisera verksamheten och öka spårbarheten.

– Att ha koll på vad som kommer in i fabriken och var det befinner sig och vad som lämnat, var tidigare ett arbete som krävde stora manuella insatser berättar Torbjörn Allgurén som ansvarar för kvalitet på företaget.

– Enkelt uttryckt kan man säga att vi tidigare bar omkring en gammal laptop för att hålla koll och uppdatera printrarna för etiketter. Den var vi tvungna att stänga av och sätta på hela tiden eftersom batteriet slutat att fungera och reservdelar gick inte att finna.

– Fick vi problem var det egentligen bara en person som kunde hantera det, och var han inte på plats satt vi i ett dåligt läge. Vi kände att vi var tvungna att ta tag i det och hitta en lösning.

Lösningen kom att bli ett system från Lexit Group där Jarmo Havilehto jobbar som systemsäljare.

– Torbjörn och jag kände varandra och han kontaktade mig för att få till ett möte där vi gick igenom steg för steg vad de behövde. Vi presenterade Factory Talk kopplat till etikettskrivare och vågar och de köpte idén, säger han.

Skärmar med förbestämda touchområden har ökat produktiviteten.

Avancerad serverlösning

Factory Talk är en avancerad serverlösning med många funktioner inom försäljning, inköp, produktion, lager och spårbarhet. Övergripande finns Factory Talk Central som administrerar allt. Där administrerar man data som till exempel produkter, kunder, leverantörer, inventeringar, ordrar, beställningar, lager och lagerplatser. Vidare hanteras rapporter, data, utskrift av etiketter samt konfiguration av de flesta parametrar i systemet. Parametrar som kan konfigureras är terminaler, terminalinställningar, operatörer, enheter, produktgrupper, etikettskrivare, etiketter, layouter, rapporter med mera.

– Vi har också levererat etikettskrivare från Intermec samt vågar och rostfria operatörsskärmar, säger Jarmo Havilehto.

Steg ett hos Närke Kött var att man snabbt blev av med sin gamla laptop, byggde ett artikelregister som fanns i en stationär dator på kontoret samt att man drog nätverkskablar för att kunna skapa harmoni bland printrarna. ”Om något till äventyrs händer med en skrivare på en viktig position kan vi flytta någon av de andra dit”, konstaterar Torbjörn Allgurén.

– Där började vi och så snart vi fått det att fungera hittade flaskhalsar, en fanns tillexempel efter vakuumpackningsmaskinen. Varje packad köttbit får en egen liten etikett, baserat på vilken köttdetalj det är som kommer på bandet och det har varit mycket manuellt jobb med den märkningen.

Varje packad köttbit får en egen liten etikett, baserat på vilken köttdetalj det är som kommer på bandet.

Allt för många knapptryck

Det var tidigare ett väldigt tryckande på knappar för att få fram rätt etikett, minst fem olika tryck behövdes, och det tog så klart tid och blev en bromskloss i flödet. Torbjörn Allgurén räknar till att det nog handlade om minst en och en halv miljon knapptryck varje år.

– Lösningen blev att Lexit Group levererade en rostfri operatörskärm med varje produkt i en ruta. Nu räckte det med ett tryck för att få fram rätt etikett.

Den positionen på bandet kräver yrkesskicklighet, det gäller att snabbt känna igen vilken del av djuret som är packat för att kunna märka rätt, men enligt Torbjörn är det sällan det blir fel. När man fixat ett steg i flödet dök nya flaskhalsar upp. Ett exempel var vid vågen, där man också installerad en skärm med förbestämda positioner.

– Det sparade också väldigt mycket tid för oss och vårt flöde blev mycket bättre. Det handlar om tid och kvalitet helt enkelt och det har blivit mycket enklare för personalen att hålla jämn takt med styckarna.

– Vi har lyckats få ner hanteringen rejält och tiden utanför kylrum har minskat vilket i sin tur ökar kvaliteten och hållbarheten på köttet.

Torbjörn Allgurén har sett ett skifte från manuellt arbete till digitalisering och är mycket nöjd.

Skannar det som kommer in

När de här frågorna var lösta tog man nästa steg som innebär att man med en handskanner skannar alla djurkroppar som kommer in i fabriken. De är försedda med rätt uppgifter från slakteriet som bygger på den gula öronmärkningen där Jordbruksverket gett djuret ett nummer. När kroppen tas ut ur kylrummet skannas den igen och går till styckning.

– Vi får in alla uppgifter vi behöver om djuret, vilket djur det är via ID-nummer, om det är ett KRAV-djur eller ett vanligt med mera.

I utleveransen från fabriken går köttet vanligen till en grossist eller till butik och förses då med ett hållbarhetsdatum, baserat på vilken dag köttet packades (det är alltid samma dag som styckningsdagen).

Vid så kallade återtag, där privata aktörer lämnar in kött för styckning för att sedan hämta det, har man möjlighet att även förse etiketterna med en anpassad design för just den kunden.

Systemet ger Närke Kött full spårbarhet, man kan gå in och se exakt när ett djur anlände, styckades och sändes iväg.

– Det finns krav på spårbarhet ett steg framåt och ett steg bakåt, bakåt är inget större problem eftersom allt kött kommer från Närke Slakteri, men framåt är det inte lika enkelt, säger Torbjörn Allgurén.

– Men, vi har full spårbarhet åt alla håll och när vi får revisioner från till exempel Livsmedelsverket kan vi ge dem rätt uppgifter mer eller mindre direkt. Det brukar annars ofta gå till så att man får en uppgift när de kommer för att sedan ha tid att hitta rätt och redovisa till några timmar senare. Här pratar vi om ett par minuter. Det brukar imponera på dem.

Varje kropp skjuts med en handskanner när den anländer till fabriken.

Full kontroll

Tidigare gjorde man alla produktionsrapporter för hand i form av Excelark och olika bilagor. Det var mycket att fylla i och det tog tid. Idag är allt detta arbete borta. Nu har man en daglig uppdatering bara genom att gå in i systemet och se vad som producerats under dagen och vad som finns på lager.

– Vi är mycket nöjda med hela den här installationen som verkligen sparat tid för oss och ökat kvaliteten på våra produkter. Allt har fungerat perfekt och jag måste säga att jag är imponerad av hur etikettskrivarna spottar ut etiketter kontinuerligt trots en tuff miljö.

Torbjörn Allgurén (t.v.) är mycket nöjd med hela installationen (Jarmo Havilehto t.h.).

– Factory Talks är ett flexibelt system som vi lätt kan skräddarsy för kundens behov och efter deras idéer. Vi utvecklar det alltid i nära samarbete med kunden som sedan har mjukvaran på licens. Användarna spar pengar från första dagen, säger Jarmo Havilehto.

– Viktigt att föra fram här är att Factory Talks naturligtvis inte bara är ett system för livsmedelsindustrin, det kan används inom många sektorer.

Nya, anpassade, installationer är på väg in hos Närke Slakteri och hos den filial för styckning av häst som man har i Stockholmsområdet. Stockholmsfilialen är redan inkopplat i systemet och fungerar i harmoni med resten av koncernen.