Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Lexit Group Sweden AB och associerade tjänster. Lexit Group Sweden AB, genom vd, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du skickar eller lämnar till oss. När det i policyn står "vi" eller "våra tjänster" är detta en hänvisning till Lexit Group Sweden AB.

Ladda ner pdf av dokumentet.

Integritetspolicyn gäller för våra webbplatser och användningen av våra mobila/digitala tjänster ("Webbplats"). Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter när du ingår avtal om användning av våra webbplatser och hur vi registrerar uppgifter med hjälp av informationskapslar (cookies) om din användning av våra webbplatser.

Integritetspolicyn omfattar inte tredje parters webbplatser och Lexit Group Sweden tar inte ansvar för behandlingen av personuppgifter på dessa webbplatser.

Personuppgifter är uppgifter och bedömningar som kan knytas till en specifik individ. Vi behandlar personuppgifter inom ramen för de allmänna reglerna i den norska personuppgiftslagen inklusive föreskrifter samt övriga relevanta regelverk, såsom marknadsföringslagen och bokföringslagen.

 

1. Syfte och rättslig grund för behandlingen
2. Vilka personuppgifter vi behandlar
3. Delning av information
4. Delning av information på sociala medier
5. Säkerhet
6. Lagring och borttagning
7. Dina rättigheter
8. Användning av informationskapslar m.m.
9. Företagsinformation om personuppgiftsansvarig

 

1. Syfte och rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för att administrera vår kundrelation samt för att

 • hantera beställningar
 • göra betalningar
 • tillhandahålla våra tjänster
 • tillhandahålla nödvändig avtalad service samt relevanta produkter och tjänster
 • svara på förfrågningar från dig
 • göra dig uppmärksam på ändringar och
 • andra situationer där vi måste veta vem vi har kontakt med.

Personuppgifter används också för att anpassa, förbättra och vidareutveckla våra produkter och tjänster, vilket innebär att ge dig passande information och rekommendationer så väl som tillgång till relevant information och anpassad marknadsföring. Du kommer att kunna välja de tjänster som passar dig bäst.

Vi använder personuppgifterna uteslutande för de syften som du antingen har ingått avtal om, gett ditt samtycke till, som krävs för att administrera vår kundrelation, såsom att tillhandahålla avtalade tjänster till dig, eller som är nödvändiga för att tillgodose något annat berättigat intresse där ditt behov av personuppgiftsskydd beaktas.

 

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in personuppgifter från olika källor för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Källorna kan delas in i två huvudkategorier:

 • uppgifter som du lämnar till oss
 • uppgifter som vi registrerar om dig när du använder våra tjänster

Uppgifter som vi samlar in när du använder våra tjänster:

För att optimera och utveckla vår webbplats samlar vi in nödvändig information om ditt besök på Lexit.se. Detta innefattar bland annat information om vilken webbläsare du använder samt operativsystem, skärmstorlek, enhet och besökets längd. Informationen lagras hos tredje parter som Google Analytics under den period som specificeras av dessa tjänster. Lexit Group har valt 14 månaders lagring som kortaste lagringstid i enlighet med Googles riktlinjer.

 

3. Delning av information

Informationen används enbart för intern genomgång i samband med optimering av webbplatsen och delas inte med utomstående.

 

4. Delning av information på sociala medier

Du kan dela information från vår webbplats på sociala medier som Facebook, LinkedIn och Twitter genom att använda exempelvis gilla-knappen. Om du väljer att dela information på detta sätt så kommer din webbläsare att överföra data och personuppgifter om dig till det sociala nätverket.

Detsamma gäller om du besöker vår webbplats när du är inloggad i ett socialt nätverk.

Sociala medier kan få följande uppgifter om dig:

 • datum och tidpunkt för ditt besök
 • domännamn eller URL till den adress som du besöker
 • din IP-adress
 • vilken webbläsare du använder
 • vilket operativsystem du använder

Lexit Group Sweden har varken kontroll över eller ansvar för hur sociala medier använder personuppgifter som de samlar in om dig. Vi hänvisar dig därför till de villkor och bestämmelser som gäller för det aktuella sociala mediet. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om syftet med och omfånget av den informationsinsamling som sker på sociala medier. Du kan blockera sociala medier i webbläsarens inställningar. Om du vill komma runt att sociala medier registrerar vad du gör på nätet måste du logga ut ur det sociala mediet i fråga.

 

5. Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar bland annat arbete med IT-infrastruktur, utbildning av personal samt säkring av lokaler och utrustning.

Lexit Group Sweden ansvarar för att insamlade uppgifter inte används i strid med det syfte för vilket de samlats in eller med gällande avtal och användarvillkor. Lexit Group Sweden har därför utarbetat rutiner och åtgärder för att säkerställa att inga obehöriga får tillgång till dina personuppgifter. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, implementering av tekniska och organisatoriska åtgärder, rutiner för hantering av data och uppföljning av förfrågningar rörande åtkomst, rättelse, blockering och borttagning, se avsnitt 6 nedan.

 

6. Lagring och borttagning

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för de syften de samlats in kommer vi att ta bort eller anonymisera dem, inklusive loggar och annan backupinformation. Du kan när som helst begära att vi rättar, spärrar eller tar bort personuppgifter i enlighet med våra rättsliga förpliktelser, se avsnitt 7 nedan.

 

7. Dina rättigheter

Enligt reglerna i personuppgiftslagen har du rätt att få insyn i dina egna personuppgifter. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga kan du kräva att de rättas, kompletteras eller tas bort. Registrerade kunder kan vända sig till Lexit Group Swedens kundtjänst vid frågor som rör bolagets behandling av personuppgifter. Frågor kan skickas till info@lexit.se. För att säkerställa att personuppgifter lämnas ut till rätt person kan vi kräva att begäran om tillgång framförs skriftligt eller att din identitet kan verifieras på annat sätt.

I enlighet med personuppgiftslagens § 28 ska uppgifter som inte längre är nödvändiga för det syfte de lagrats tas bort. Vi lagrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

8. Användning av informationskapslar m.m.

Vi använder informationskapslar ("cookies") och annan teknik som loggar uppgifter om användningen av tjänsterna och webbplatsen för att analysera ditt användarmönster samt för att anpassa tjänster och annonsering.

Informationskapslar är textfiler som webbplatsen lagrar på din dator. Filerna kan bara läsas av oss och av dig själv.

Vi använder informationskapslar för följande ändamål:

 • Snabb åtkomst till artikelsidor: För att ge dig snabb åtkomst till artikelsidor används informationskapslar (cookies) som lagrar (cachar) artiklar lokalt så att de snabbt kan laddas ned även om du inte har direkt tillgång till webbplatsen.
 • För att analysera och förbättra våra tjänster: Vi använder olika mätverktyg som ger oss statistik och analyserar våra tjänster. Verktygen gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare över tid och därigenom få reda på om du har besökt webbplatsen tidigare och hur ofta. Verktygen ger oss även en överblick över hur många unika användare vi har och hur de använder våra tjänster. Den information som vi samlat in och analyserat använder vi för att utveckla och förbättra våra tjänster.
 • Annonsering: Informationskapslar (cookies) hjälper oss att få kunskap om effekten av de nyhetsartiklar och den information som vi skickar till våra kunder. Vi registrerar exempelvis om du har klickat på en nyhetsartikel och hur ofta du har klickat på en viss annonstyp.

 

9. Företagsinformation om personuppgiftsansvarig

Lexit Group Sweden AB
VAT-nr. 5566628649
Konstruktionsvägen 3
435 33 Mölnlycke
Telefon: +46 (0)31-734 41 00

Vd
Eivind Hatlelid
eivind.hatlelid@lexit.no