Icelandair – Surfplattor från Lexit Group för enklare service och underhåll

Icelandair har i 1,5 år använt sig av surfplattan Motion F5t vid underhåll av sina flygplan på huvudbasen Keflavik utanför Reykjavik. Och det med mycket bra resultat.

– Våra flygmekaniker kan nu hämta information om allt från flygdelar till service och underhåll direkt till surfplattan. Lösningen har effektiviserat vår rutiner och besparat oss både krångel och irritationsmoment, säger Bjarki Eliasson, systemkonsult för ITK-system på Icelandair.

Lexit Group AS i Kløfta har levererat Motion F5t till samarbetspartnern Edico i Reykjavik, som fick avtalet med Icelandair. Edico levererar moderna IKT-lösningar till både offentliga sektorn och privata näringslivet.

Stärkt nätverk

Icelandair Group verkar på den internationella flyg- och turistmarknaden där Island är bas för koncernens internationella destinationsnät. Icelandairs affärsstrategi grundar sig på Islands gynnsamma geografiska läge mellan Nordeuropa och USA:s östkust. Genom att föra samman passagerare som flyger till Island, med passagerare som korsar Atlanten via Island, har flygbolaget under de senaste decennierna kontinuerligt kunnat vidga och stärka sitt nätverk. Icelandair förbinder 26 städer i Europa med 16 destinationer i Nordamerika, med Island som bas.

Linjeunderhåll

– Surfplattan F5t från Motion används för linjeunderhåll av vår flygflotta på basen i Keflavik. Flygmekanikerna får tillgång till nödvändig information via surfplattan som är uppkopplad mot vårt webbaserade programvarusystem för flygunderhåll, säger Eliasson. Han tillägger att IKT-verktyget även används av flygbolagets logistikpersonal vid rekvisition av reservdelar från lagret.

– Hittills har vi bara positiva erfarenheter av surfplattorna från Motion. Våra flygmekaniker behöver snabb internetåtkomst för att effektivisera underhållet och förbättra logistikflödet.

 

LINJEUNDERHÅLL: – Surfplattan F5t från Motion används vid linjeunderhåll av vår flygflotta på basen i Keflavik, säger Bjarki Eliasson, systemkonsult för ITK-system på Icelandair. Här tillsammans med flygmekaniker Carl Ólafur Burrell.

Rätt IKT-verktyg

För 1,5 år sedan testade Icelandair flera surfplattslösningar men det var bara F5t som uppfyllde bolagets krav på robusthet och stabilitet. Lösningen från Motion har även streckkodsläsare vilket bland annat förenklar uttaget av flygdelar från lager. För oss var F5t rätt IKT-verktyg, säger Eliasson. Han tillägger att Icelandair undersökte marknaden noga innan de bestämde sig för leverantör.

– Lexit/Edico hade den robustaste surfplattslösningen när det gäller pris, kvalitet och underhåll.

Infriar förväntningarna

Surfplattan F5t från Motion har dockningsstationer för dator, hållare för bilen och laddstationer.

– Konkurrerande lösningar levde helt enkelt inte upp till våra krav. Flygplansunderhåll är kostsamt och kräver webbaserade lösningar som minskar tidsåtgången och ökar produktiviteten, säger Eliasson som kan berätta att F5t har ökat effektiviteten för bolagets flygmekaniker. 

Stabil drift

– Så här långt har surfplattorna fungerat stabilt. När våra flygmekaniker ska byta delar eller utföra rena underhållsuppgifter finns all information redan tillgänglig på internet. Detta har besparat oss ytterligare underhållsarbete och reducerat pappersförbrukningen till ett minimum, säger Eliasson. Han berättar att Icelandair inte räknat på hur mycket man sparat på lösningen från Motion, men att det handlar om stora belopp. Bolagets resursutnyttjande har också förbättrats.

Råd

På frågan om vilket råd Eliasson skulle vilja ge till andra flygoperatörer som överväger att investera i en liknande lösning, svarar han:

– Det är viktigt att titta på den totala kostnaden för systemet (Total Cost of Ownership). Det vill säga att man väger in pris, servicekrav, underhåll och tillgång på tilläggsutrustning innan man bestämmer sig för lösning. Ofta kan ingångspriset för systemet vara missvisande. Vi tog med alla dessa aspekter i bedömningen innan vi valde Motion F5t, påpekar han.

Krävande miljöer

Den robusta plattformen Motion® F5t är utvecklad för krävande miljöer.

– Lösningens hållbarhet och funktionalitet är hög och erbjuder säker internetåtkomst när användaren jobbar på annan plats än kontoret, säger Helge Stenstvedt på Lexit Group Norway AS. Han tillägger att den robusta Windows®-baserade surfplattan F5t ökar produktiviteten och effektiviteten vid mobilt arbete, minskar risken för datainsamlingsfel samt förbättrar realtidskommunikationen.

– Resultatet är bättre beslutsunderlag och lägre arbetskostnader. På sistone har F5t-serien även uppgraderats med de senaste versionerna av Intel® Core™ i5- och i7-processorer och har därmed tillräcklig kapacitet för applikationer som kräver stor datakraft, avslutar han.

 

KONTROLL: Flygmekaniker Carl Ólafur Burrell kontrollerar jetmotorn på ett av Icelandairs många flygplan. Foto: Trond Schieldrop