Högre effektivitet med hårdvara från Lexit Group

Våra hårdvarulösningar är ett viktigt led i automatiseringen och effektiviseringen av transport- och lagerverksamhet hos våra kunder. Ett av de företag där samarbetet gett goda resultat är ColliCare Logistics AS.

See english version

– Vi letade efter en proaktiv leverantör med god förståelse för våra behov. Innan vi bestämde oss fick vi chansen att prova ut olika handhållna terminaler (PDA). Målet var att flytta lösningen från Windows Mobile till Android, då det skulle ge våra chaufförer bättre stabilitet och funktionalitet. Vi har investerat i närmare 300 nya terminaler som löpande rullas ut. Idag har alla chaufförer gått över till Android, säger Kjell Aarskog, IT-ansvarig på ColliCare.

Samma lösning implementerad på lagret

Aarskog berättar att ColliCare har infört samma lösning på lagret.

– Utöver chaufförsterminaler har Lexit Group levererat lagerterminaler, skannrar, skrivare och etiketter. Så här långt har det fungerat bra. Skulle något oförutsett mot förmodan inträffa, har leverantören duktiga tekniker i Kløfta som kan gå in och hjälpa till. På frågan hur viktigt det är för ColliCare att välja rätt IKT-utrustning, svarar Aarskog:

– Vi är beroende av systemlösningar med hög uppetid och kvalitet för att säkerställa de bästa kundleveranserna.

LAGERLÖSNINGAR: Utöver chaufförsterminaler har Lexit Group levererat lagerterminaler, skannrar, skrivare och etiketter.

Lösningen har effektiviserat vår vardag

Aarskog säger att det är svårt att i kronor och ören avgöra hur mycket man sparat på övergången till dagens handhållna enheter.

– Vi gick från en gammal, dyr teknik till en ny, bättre och mer kostnadseffektiv lösning med högre stabilitet, effektivitet, kvalitet och täckning. Vi har tillsammans med Lexit Group lagt mycket tid och resurser på att identifiera de enheter som lämpar sig bäst för våra behov. Lösningarna har tack vare systemapplikationerna stärkt vår förmåga att erbjuda leveransprecision mot kund, säger Aarskog.

Få problem med utrullningen

Övergången från Windows Mobile till Android gick smärtfritt.

– Systemet provades ut i förväg och våra superanvändare bidrog med kompetensöverföring till våra chaufförer. Dessa är uteslutande positiva till den nya mobilplattformen, säger Aarskog. Han berättar vidare att Lexit Group har levererat hårdvaran medan ColliCare står för själva programvaran.

 – Lexit Group har varit snabba med att leverera handhållna terminaler och annan utrustning. För oss är det viktigt att ha en framåtblickande leverantör, fortsätter Aarskog.

– Vi har byggt upp en ömsesidig och bra relation till varandra.

Mehdi Rahmati, Key Account Manager på Lexit Group, berättar att man 2015 gjorde en grundlig behovsanalys och testade flera terminaler, skannrar och skrivare.

– Tillsammans med ColliCare valde vi rätt enheter för chaufförer och lagerpersonal. Samarbetet har varit nyttigt och lärorikt för bägge parter. Vi har byggt upp en ömsesidig och bra relation till varandra. Tack vare det goda samarbetet har ColliCare rekommenderat oss till andra transportbolag med liknande behov av lösningar, säger Rahmati.

Eget buffertlager av terminalutrustning

Lexit Group har ett eget buffertlager i Kløfta med terminalutrustning som är tillgänglig för ColliCare.

– Vi växer kraftigt och anställer hela tiden nya medarbetare så därför måste utrustningen finnas tillgänglig. Flexibiliteten i buffertlagret gör det möjligt för oss att agera snabbt, säger Aarskog.

Han tillägger att ColliCare haft minimala problem med utrustningen sedan den togs i bruk 2015.

Rekommenderas starkt

ColliCare räknar med flera projekt framöver varför det är naturligt att utvidga samarbetet med totalleverantören Lexit Group även på enheter för dessa lösningar.

– Hittills har samarbetet med Lexit Group fungerat mycket bra.

EFFEKTIVARE: ColliCare upplever att man fått bättre leveransprecision med lösningar från Lexit Group.

ColliCare – ett växande företag

ColliCare har 250 fast anställda medarbetare och cirka 250 inhyrda chaufförer. De har byggt upp en solid logistikkompetens för att tillgodose kundernas logistikbehov. ColliCare har egna avdelningar i Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Turkiet, Italien, Indien, Kina och Baltikum och ett stort partnernätverk.

I Skandinavien erbjuder företaget rikstäckande distribution, lager och 3PL från strategiskt placerade terminaler. Huvudkontoret, inklusive bolagets internationella fraktverksamhet, är förlagda till Moss i Norge. Den inhemska distributionen sköts från orten Skedsmokorset.

  – Vi har en årlig tillväxt på cirka 20 procent, säger Aarskog. Han tillägger att ColliCare har som målsättning att förbättra kundernas konkurrenskraft genom innovativa och integrerade logistiktjänster med hög kvalitet och flexibilitet.

 

Huvudbilden i artikeln visar Key Account Manager, Mehdi Rahmati i Lexit Group tillsammans med IT Manager Kjell Aarskog i ColliCare Logistics AS.

TEXT: Trond Schieldrop / FOTO: Trond Schieldrop/ColliCare