Corona-pandemin: Säkring av driften

Vi vill informera er om verksamhetens status i Lexit Group och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa driften.

Status 

Under hela perioden har Lexit anpassat verksamheten till de riktlinjer som fastställts av hälsomyndigheterna. Vi ser att nya etablerade rutiner har hjälpt oss att fortsätta som tidigare. Vi har hittills inte haft några driftsavbrott. Det är stor orderingång och vi levererar som normalt.

Tiltak 

Vi följer kontinuerliga riktlinjer från relevanta myndigheter i alla länder där det verkar (Norge, Sverige och Danmark).

För att hantera situationen har vi etablerat:

 • Följer hälsomyndigheternas allmänna krav för att minska spridningen av virus.
 • Daglig samordning i beredskapsledningen.
 • Hemmakontor för all personal som inte behöver vara på kontoret / fabriken.
 • Avbokning av alla icke-kritiska resor.
 • Externa besök i fabriken är förbjudna utom i driftskritiska situationer.
 • All tryckstartaktivitet avbryts.
 • Tidsavbrott mellan produktionsskiften.
 • Nya leveransrutiner för att minimera risken för smitta vid varumottagning.
 • Vi har ingått avtal med fyra samarbetstryckerier så att vi kan vara reservproduktion för varandra.
 • Vi tät uppföljning av våra leverantörer och beräknar något längre leveranstid på våra insatsfaktorer (t.ex. material, färger, förpackning). Backup-leverantörer är också etablerade som extra säkerhet.
 • Lexit Group har intern kontroll över var försäljning och teknisk personal alltid är på tjänst.
 • Ingen av våra anställda reser utomlands, detta gäller även privata resor.

Vi följer situationen noga och kommer att ändra våra åtgärder i enlighet med nya riktlinjer från hälsomyndigheterna. Vi håller er uppdaterade om eventuella ändringar / nya åtgärder.