Bygger ut etikettryckeriet i Göteborg

Etikettavdelningen på Lexit Group upplever stark tillväxt i Skandinavien. För att klara nya utmaningar utvidgar bolaget nu sitt etikettryckeri i Göteborg med 2 500 kvadratmeter.

 – Genom större lokaler, nya investeringar i maskinparken och det senaste inom efterbehandling, samt möjlighet till produktion med InMouldLabelling (IML), ska vi klara att täcka marknadens behov under många år framöver, säger Jostein Sæter, försäljningschef på Lexit Group AS.

 Lexit Group bygger ut sitt tryckeri i Göteborg med 2 500 kvadratmeter utöver den befintliga byggnadsmassan om cirka 3 500 kvadratmeter. – Kapaciteten har ibland varit ansträngd och vi behövde därför utvidga maskinparken och anställa fler medarbetare. Sæter berättar att etikettavdelningen har omkring 60 medarbetare totalt i både Norge och Sverige och att produktionen pågår dygnet runt för att täcka den stora efterfrågan.

 Lexit Group i Göteborg levererar etiketter till flera stora kunder i Skandinavien. Sæter berättar att man sedan 1 januari 2016 har ett treårigt avtal med Skandinaviens största livsmedelsproducent.

 För att kunna tillgodose kundernas krav och öppna upp för samarbete med nya segment har etikettavdelningen på Lexit Group bland annat investerat i en IML-efterbehandlingsmaskin. I första hand för att täcka delar av etikettbehovet för mejeriföretaget TINE.

NY ETTERBEHANDLINGSMASKIN: Salgssjef är nöjd med de investeringar som gjorts i etikettproduktion. (FOTO: Trond Schieldrop)

Tack vare utbyggnaden av tryckeriet och investeringen i nya produktionslinjer samt möjlighet till IML-produktion, räknar Lexit Group med ytterligare tillväxt. – Vi har som mål att inom tre till fem år uppnå en omsättning på cirka 250 miljoner norska kronor för etikettavdelningen, säger Sæter.

Bolaget planerar fler maskininvesteringar framöver.

TRYCKERIET: Våra produktionslinjer. (FOTO: Johan Marklund, Lexit Group Sweden)

 

Om InMouldLabelling (IML):
InMouldLabel är etiketter som fungerar som en integrerad del av den slutgiltiga förpackningen och behållaren. Resultatet är ett färdigdekorerat, etiketterat emballage. IML-etiketten gjuts in i plasten när plastbehållaren tillverkas.

 

Se artikel i PackNews.no