Automatiserad etikettproduktion mot nya höjder

Vår senaste – och sensationella – förbättring av det digitala etiketthanteringssystemet är unikt i sitt slag i branschen. Förutom att göra hela processen mer transparent för kunden, har vi nu tagit systemet till nya höjder genom att automatisera delar av etikettflödet. Detta frigör mycket tid och stora resurser i alla led.

Vi har länge utvecklat egna digitala etiketthanteringssystem som automatiserar och förenklar samtliga etikettprocesser, först och främst för kunderna, men även internt i produktionen. Vi utvecklar, finjusterar och förbättrar systemen löpande i alla led för att ligga i framkant av den digitala utvecklingen. I sista ledet har vi tryckpressar som automatiskt byter klichéer till nästa jobb, vilket motsvarar den utveckling vi vill ha och effektiviserar produktionen maximalt. Här kan kunden hela tiden följa hur produktionen förlöper via vårt webbcenter och godkänna nya förslag på design och layout innan produktionen påbörjas. Detta ger säkrare beställningsrutiner och sållar bort fel i produktionen.
– Säkerhet i alla faser är helt avgörande för vår produktion, särskilt när det handlar om livsmedelsproducenter. Om brister uppdagas vid kontroller av deklarationer och näringsinnehåll, är detta lätt att ta upp och ändra med den här typen av system, säger Kai Gunnar Herseth, ägare och utvecklare av Lexit Group AS.

ÄGARE OCH UTVECKLARE: Kai Gunnar Herseth.

Automatisering ger oanade möjligheter 

Under hösten har vi gjort flera banbrytande förändringar i det digitala arbetsflödet. Utöver att kunderna nu får en mer detaljerad översikt, inblick och styrning av egna etiketter så sparar vi stora resurser i alla led med den senaste automationslösningen. Med utgångspunkt från en detaljerad excel-fil och en skräddarsydd designfil förberedd för variabel produktion, kan systemet generera en hel serie på flera hundra tryckfärdiga etikettfiler utan att någon har lagt handen vid den enskilda etikettfilen. Vi kan titta på exemplet med Bama som i somras skulle ha producerat flera hundra jordgubbsetiketter. Den automatiserade produktionsmodellen besparade oss oändligt mycket tid och resurser tack vare att etikettfilerna genererades i systemet. Detta innebär oss oanade möjligheter för den framtida etikettproduktionen.

Löpande förbättring av processer

Vi strävar hela tiden efter att göra processerna smartare, snabbare och effektivare. Hur vi kategoriserar etiketterna efter det vi kallar för recept, bidrar också till ökad effektivitet i produktionen. Här kan vi se till att etiketter med likadana variabler produceras i snabb takt efter varandra, vilket är både tidsbesparande och kostnadseffektivt. Som ledande koncern på etikettmarknaden i Skandinavien strävar vi ständigt efter att förbättra alla processer hela vägen från det att etiketten utformas/färdigställs och produceras i våra tryckpressar, tills att den hamnar ute i produktionslinjerna hos våra kunder. Detta är en löpande process.

Lexit Group är Skandinaviens ledande koncern och totalleverantör inom datafångst, RFID, POS/retail, produktmärkning, etiketter och mjukvarulösningar – med såväl modullösningar som integrerad mjukvara för komplexa systemlösningar. Koncernen har i dagsläget 120 anställda och omsätter årligen cirka 380 miljoner norska kronor.

PRESSEMELDING 27.09.18

 

Kontaktpersoner på Lexit Group Norway AS:

Jostein Sæter, e-post jostein.saeter@lexit.no telefon 902 06 948
Kai Gunnar Herseth, e-post kai.gunnar.herseth@lexit.no telefon 905 92 711

 

Se artikeln publicerad på
packsweden.se / packnews.no / packnews.se