Återvinning av etikettavfall ger positiva resultat

Som ett av de första etikettryckeriet i Europa blev vi en RafCycle®-partner i maj 2019. RafCycle är ett avfallshanteringskoncept som återvinner etikettens underpapper (liner). Underpapper eller glassine pappret samlas in och skickas till en fabrik i Tyskland där materialet genomgår en av-silikoniseringsprocess som tar bort silikonet från papperet. Den återstående massan bearbetas sedan och omvandlas till återvunnen massa och sedan till nytt papper.

Genom vårt partnerskap har vi också möjlighet att fortsätta konceptet till våra kunder. I mars 2020 blev Matbørsen och Fatland också RafCycle-partners och tillsammans gör vi nu en liten skillnad - vår gemensamma insamling sedan mars motsvarar en besparing på 650 träd.

Det handlar om att göra några viktiga val för miljön, och det har vi gjort. Följ processen i filmen nedan och se hur vi löser detta i vår etikettproduktion

 

Kontaktperson hos Lexit:
Annett Malmo / telefon +47 400 38 134 / e-post annett.malmo@lexit.no