25 år i branschen: Med tydliga tillväxtambitioner för framtiden

Med en omsättning på uppemot 400 miljoner norska kronor och duktiga medarbetare som aktivt frontar Lexit Group utåt ser bolagets framtidsutsikter ljusa ut.
– Vi har vind i seglen och har intagit en position vi tänker behålla, säger grundaren Kai Gunnar Herseth.

1993 såg Strekkodesystemer dagens ljus. På den tiden hade bolaget två anställda och en omsättning på 3,9 miljoner norska kronor. Idag har Lexit Group 120 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark och omsätter 390 miljoner norska kronor på koncernnivå. 
– Förklaringen till den formidabla tillväxten är djupgående kompetens och duktiga medarbetare som behärskar sitt gebit ut i fingerspetsarna. Vi har positionerat oss inom alla våra områden med allt från etiketter, etiketteringsmaskiner, datafångst, Point of Sales (POS), service, mjukvara och konsulttjänster, påpekar Herseth.

Krävande och spännande att grunda nytt bolag

– Första dagen hade vi varken orderböcker, pennor eller kontorsplats. Men vi stod på oss och via en öppen telefonlinje lyckades vi skaffa våra första kunder. Valet av firmanamn föll på Strekkodesystemer, vilket inte var någon slump. På 1990-talet skulle de flesta företag ha streckkoder. Så småningom blev det dags att byta namn på bolaget och 2001 ändrade vi namn till Lex IT som sedermera skulle bli till Lexit Group. Namnet var lätt att komma ihåg och gjorde att vi enkelt kunde sadla om från renodlad streckkodsleverantör till en aktör inom flera centrala IKT-områden som idag utgör stommen i bolaget. I kölvattnet av denna process upprättades ett nätverk av distributörer och återförsäljare över hela Norge. Idag säljer dessa våra produkter vidare till sina kunder, berättar Herseth.

Växer så det knakar

Fram till idag har Lexit Group vuxit med raketfart. Lexit säljer sina produkter och lösningar till såväl Norge, Sverige som Danmark.
– Vi erbjuder kunderna produkter som de kan leva med i många år framöver, berättar Herseth. Vi har knutit kända tillverkare och leverantörer till oss från hela världen. Kvalitetsprodukter i kombination med kvalificerade medarbetare har varit nyckeln till framgång.

Skräddarsydda helhetslösningar

Lexit Group har levererat lösningar till stora grossister i dagligvarubranschen, livsmedelsföretag, sjukhus och transportföretag. Bolaget har alltid varit stora inom mjukvara och tack vare den egna mjukvaruavdelningen skräddarsys applikationer utifrån kundernas önskemål och behov.
– Software-enheten har idag fått en centralare plats i verksamheten. Vi bygger kunskap kring vad kunderna behöver så att de kan effektivisera driften med det senaste inom mjukvara som fungerar optimalt tillsammans med vår hårdvara, poängterar han.

Skandinaviens mest avancerade etikettproduktion

På etikettfabriken i Mölnlycke finns Skandinaviens mest avancerade etikettproduktion. Kunderna kan följa produktionen via Lexit Groups egenutvecklade molnlösning.
– Detta ger kunderna fullständig produktionsöversikt så att de kan göra nödvändiga ändringar längs vägen, säger Herseth. En etikett är inte längre bara en etikett. En etikett är ett dokument om allt från allergener och streckkodsmärkning till priser m.m. Med molntjänsten kan kunderna snabbt göra ändringar och dra ut den sista bilden av etiketten i produktionslinjen där den automatiskt placeras på rätt produkt. Vi förenklar kundernas vardag genom att erbjuda sömlös produktion via vår molntjänst. På så sätt skapas ett digitalt produktionsflöde.

Molntjänst för alla mjukvaruapplikationer

Lexit Group erbjuder nu en molntjänst för alla sina mjukvaruapplikationer så att kunderna slipper installera programvara på sina egna servrar.
– Inloggningen sker i vår molntjänst där inventering, plockning, expediering och märkning lagras. Många av våra kunder befinner sig mitt i en digitaliseringsprocess. Hos oss får de hjälp och stöd att effektivisera verksamheten genom moderna datalösningar. Vi är digitaliserade i allt vi gör, hela vägen från order, faktura, plockning ned till produktionsnivå, avslutar Herseth.

 

AVDELNING DATAFÅNGST v/ Svein Lauritsen

Innovativa medarbetare

Datafångst omfattar registrering, digital lagring och behandling av data.
– Sedan 2001 har detta varit en viktig stöttepelare för Lexit Group, säger Svein Lauritsen, som är chef för avdelningen. Strekkodesystemer arbetade bara med streckkoder, skrivare och etiketter och inte handterminaler. Med min bakgrund och erfarenhet från andra företag kändes det viktigt att förnya sortimentet. Vi åkte på flera nationella och internationella mässor och skapade en bild av vilka produkter vi borde satsa på. En av Norges stora dagligvarugiganter, vår största kund fram till idag, var på jakt efter nya hand- och truckterminaler för sina lager över hela Norge. Leveranserna till den här kunden blev startskottet för vår datafångstavdelning som såg dagens ljus i Kløfta för 17 år sedan.
– Vi har innovativa och framåtblickande medarbetare som kan sina system och lösningar ut i fingerspetsarna. Den detaljkunskap som våra medarbetare har om hårdvaruprodukter kommer våra kunder till godo.

Kunderna sätter värde på vår kunskap

Kunderna sätter stort värde på den kunskap som finns på datafångstavdelningen.
 – En viktig anledning till varför man väljer oss som leverantör är att vi har en gedigen kompetens och kan skräddarsy produkter efter kundernas verksamhet. Vi erbjuder kunderna flera valmöjligheter och är lösnings- och produktorienterade, säger Lauritsen.
– Vi har specialister inom detaljhandel, datafångst, handterminaler, RFID m.m. som hjälper kunderna att göra rätt val. Framtiden ser ljus ut för avdelningen. Vi ligger långt över budget och uppnår goda resultat som kommer hela Lexit Group till godo. För oss är små och stora kunder lika viktiga.

 

AVDELNING ETIKETT v/Jostein Sæter

Spektakulär tillväxt

Etikettavdelningen grundades 1997 och har haft en fantastisk tillväxt sedan dess.
– Fram till 2004 sålde vi etiketter till kunder från andra tryckerier men valde därefter att starta ett eget tryckeri i Frölunda. 2008 byggde Lexit Group en helt ny etikettfabrik i Mölnlycke på 3 500 kvm, som utvidgades med ytterligare 3 500 kvm i oktober 2017. Fabriken i Sverige har 55 anställda som bara arbetar med etiketter. Med den nya trycktekniken Digital Flexo får vi ut mer av varje tryckpress så att ställtiderna kan krympas till ett minimum. Digital Flexo har kort ställtid och hög tryckkvalitet på etiketterna, säger ansvarig för etikettavdelningen Jostein Sæter.
– Vi är den avdelning som har tätast kontakt med kunden. Vårt mål är att skapa mervärde för alla affärsområden i Lexit Group, hela vägen från maskinförsäljning och mjukvarulösningar till etiketter. Därigenom får vi större kontroll över kundens val av system och lösningar. Våra etiketter ger kunderna stort mervärde eftersom vi har stenkoll på alla digitala etikettoriginal.

Teknik anpassad till kundens behov

– För sex år sedan lade vi grunden till ett eget design- och onlinecenter som drivs som en molntjänst. Här kan kunderna beställa och godkänna etikettoriginal och ha tillgång till dem dygnet runt. För oss innebar det ett jättelyft att få full koll på alla kundvarianter. Tidigare var vi tvungna att bläddra manuellt i pärmar inför repro och design. Det slipper vi i det nya systemet där etiketthanteringen idag är digitaliserad. Kunden kan skicka oss ett exceldokument på exempelvis 500 jordgubbssorter. När vi får excelarket är alla mallar förberedda. Vi hämtar ut de parametrar som ska ändras och gör i ordning originalen. Inom loppet av en natt kör vi 300-400 korrektur som kunden godkänner utan att någon medarbetare rört dem fysiskt. Andra kunder har kanske infört en ny lagerlösning som ligger i molnet där de kan skanna in och skriva ut etiketter. Här kan säljarna gå in på kundens lager och se hur många etiketter de har kvar, ta ut beställningsförslag och skicka till kunden. Om etikettlagret håller på att sina gör vi exempelvis kunden uppmärksam på att de bör beställa nya etiketter. Samtliga steg sker helt automatiskt. Kommer kunderna med ett beställningsförslag går det rakt in i vårt produktionssystem som finns i molnet. Detta ger kunden full överblick över status för etikettproduktionen. Vi ligger långt fram i utvecklingen, anammar ny teknik anpassad till kundernas behov, effektiviserar produktionen och sänker kostnaderna för kunden, berättar Sæter.

 

AVDELNING INDUSTRI v/Per Kristian Myklebust

Merparten av leveranserna går till livsmedelsindustrin

Per Kristian Myklebust, som är ansvarig för industriavdelningen, har varit med sedan starten sedan 1993.
– Industriavdelningen har i alla år varit en stor leverantör till livsmedelsindustrin, främst köttproducenter. Under etableringsfasen började vi med att sälja till små, lokala producenter men i takt med att Lexit Group expanderade fick vi också med oss dagens stora ledande producenter. Fram till idag har vi gjort tusentals installationer, berättar Myklebust.

Rivstart för industriavdelningen

1993 sålde Strekkodesystemer i huvudsak etikettskrivare, etiketter och skannrar. I takt med att verksamheten växte togs större maskiner in i produktportföljen.
– Det första året omsatte vi 3,9 miljoner norska kronor. Det säger lite om den snabba utvecklingen vi har haft fram till idag, säger Myklebust.
– Vi är klart störst på marknaden i vår nisch. Maskinerna är solida och har lång livslängd, vilket gör dem attraktiva. Produktportföljen innehåller skrivare, vågar, vägningsmaskiner, röntgen- och metalldetektorer. Kunderna kräver idag helhetslösningar, vilket vi som totalleverantör kan erbjuda. Vi tillhandahåller allt från projektledning, mjukvaruanslutningar och -installationer till utformning av etiketter, utbildning/kurser och sist men inte minst service och support. Vi har ett nära samarbete med mjukvaru- och etikettavdelningen såväl som med service- och supportavdelningens tekniker. Detta är helt nödvändigt för att kunna leverera kvalitet i alla led. Både nu och i framtiden kommer norsk industri att fortsätta sin automatiseringsprocess för att öka sin konkurrenskraft. Detta är en utveckling som industriavdelningen är väl rustad för, avslutar Myklebust.

 

AVDELNING SOFTWARE v/Mikael Thorsgaard

Vi skiljer oss från de största maskinvaruleverantörerna

Software-avdelningen har varit en viktig del av Lexit Group ända sedan bolaget grundades 1993, men blev en egen avdelning först för tre år sedan när man ville satsa mer på det här området.
– Idag har vi tio utvecklare, två säljare och fyra tekniker, berättar Mikael Thorsgaard som är chef för avdelningen. Med Software-avdelningen skiljer vi oss från de största hårdvaruleverantörerna på marknaden. Vi erbjuder både hårdvara och egenutvecklad programvara vilket gör det möjligt för oss att möta efterfrågan på marknaden. Med egen programvara anpassar vi oss till kundens behov. Våra kunder har olika affärsstrategier och verkar på olika marknader. Om vi ska kunna leverera en lagerlösning till livsmedelsindustrin, eller konfektionsbranschen, kräver det en hög grad av flexibilitet. Fördelen är att vi utvecklar våra egna mjukvarulösningar så att steget mellan kundens önskemål och färdigt upplägg blir kort. Vi äger mjukvaran och behöver inte gå via stora programvaruhus för att utföra kundanpassningar.

Ny plattform för Android och Apple-enheter

– Under de senaste fem åren har vi gått från Windows Mobile-plattform till en ny plattform för Android och Apple. Detta har öppnat nya marknader för oss. Kunder som inte vill köpa hårdvara utan använder egen mobiltelefon eller surfplatta kan välja att bara köpa mjukvaran. Nu går det att använda sin egen iphone eller android smarttelefon för att utföra transaktioner med vår app. I stället för att investera i en handterminal erbjuds kunderna nu applikationer som kopplas till egen utrustning för att därefter komplettera med externa enheter som streckkodsläsare och etikettskrivare. Detta besparar kunderna stora investeringskostnader och effektiviserar deras vardag, berättar Thorsgaard.

Stadig tillväxt och fler anslutna klienter

Mjukvaruavdelningen växer stadigt och vi har fått fler anslutna klienter och antalet kunder ökar.
– Sedan starten för tre år sedan har vi vuxit med drygt 30 procent om året. Allt tyder på att tillväxten blir lika god under 2018. Software-avdelningen bidrar därmed väsentligt till Lexit Groups totala affärsverksamhet, menar Thorsgaard.

 

AVDELNING SERVICE OG SUPPORT v/Lasse Eriksen

En viktig stöttepelare

Service- och supportavdelningen har alltid varit en viktig del av Lexit Group.
– För kunderna är det viktigt att ha en rakt igenom pålitlig partner med god produktkännedom och hög leveransprecision, säger vd Lasse Eriksen. Vi har alltid haft en stark serviceförankring. De senaste två åren har vi certifierat teknikerna på hela vår produktportfölj från våra leverantörer. På så sätt kan vi snabbt reparera defekt utrustning in-house hos oss.

Motorn i verksamheten

Service- och underhållsavdelningen i Kløfta är motorn i Lexit Groups verksamhet.
– Avdelningen är ett viktigt kugghjul som måste fungera för att maskineriet ska ticka på. Men alla bolagets funktioner är lika viktiga och måste gå i takt med varandra, säger Eriksen. Vidare berättar han att Lexit Group nu har utvidgat hela första våningsplanet till en teknisk avdelning.
– Detta gör oss bättre rustade att åta oss större kunduppdrag och färdigställa deras produkter. Allt fler av våra kunder sätter värde på detta.

Egenutvecklat supportsystem

Serviceavdelningen har idag 17 anställda och uppdragen hanteras i ett egenutvecklat supportsystem.
– Tack vare avancerade verktyg och hjälpmedel kan vi betjäna våra kunder snabbt och effektivt så att det inte påverkar deras dagliga produktion. Vi har även möjlighet att fjärrstyra delar av reparationsuppdragen så att restiden ut till kund reduceras till ett minimum. Att jobba smartare har gett oss ökad kapacitet att åta oss fler service- och underhållsuppdrag. Vår service- och supportfunktion skapar trygghet för kunderna. Vi har säljare med stor teknisk inblick och tekniker med hög kompetens som klarar att lösa alla situationer de ställs inför.

 

 

TEXT: Trond Schieldrop / FOTO: Trond Schieldrop, PackMarknaden, Lexit Group