Äga eller hyra? – Säkra driften med finansiering från Lexit

Hyr din nästa utrustning i stället för att köpa!

Med ett hyresavtal från Lexit hyr du din utrustning över en avtalstid som ofta löper mellan 3 och 5 år. Avtalstidens längd bestäms i samarbete med dig som kund och baseras i huvudsak på drifttimmar men också på förväntad teknikutveckling.

Hyresavtalet ger många fördelar, i avtalet kan vi även inkludera service och underhållstjänster tillsammans med tillhörande mjukvaror som en del av hyreskostnaden.

Fem fördelar med att hyra utrustning från Lexit

  1. Tar bort investeringsbehovet som ersätts med en månatlig driftkostnad. På detta sätt fördelas företagets likviditetsbelastning jämt över hyresperioden.
  2. Inget krav på kontantinsats.
  3. Utrustningen ägs av Lexits finansieringspartner.
  4. Fast månadsavgift inklusive service & underhåll säkerställer kostnaderna mot budgeten.
  5. Möjligheten att uppgradera utrustningen under hyresperioden