2D-KODEN – FRAMTIDENS DATABäRARE

Parallellt med behovet av mer kommunikation med konsumenterna finns det ett växande behov inom detaljhandeln att få mer kontroll över spårbarhet och utgångsdatum på produkter, för att säkerställa säker mat och minska matsvinnet.

Behovet av information både inom handeln och för konsumenterna ökar ständigt. Dagens lösning med användning av EAN-13 streckkoder ger inga möjligheter till ytterligare maskinläsbar information. Behovet av mer information har lett till att produkter har mer än en streckkod applicerad på konsumentförpackningen, vilket skapar utmaningar både i kassan och i värdekedjan. Ofta är detta en QR-kod med en länk till en webbplats där konsumenten kan hitta mer information.

Även om 2D-streckkoder inte är den enda lösningen på utmaningarna, är detta framtidens databärare, där behovet av information är större än att bara identifiera en produkt med ett GTIN. 2D-streckkoder tar mindre plats, kan innehålla mer information om produkten, är ett verktyg för att minska matsvinnet och öka livsmedelssäkerheten, är mer flexibla och kan läsas av mobiltelefoner. Detta ger möjlighet till ökad konsumentkontakt. Dessutom kan 2D-streckkoder lösa alla behov av informationsutbyte genom hela försörjningskedjan, inklusive att kunna länka till webbplatser.

Varför använda 2D-koder?

Koden tar minimalt med utrymme
Den använder ungefär en tiondel av utrymmet för en traditionell streckkod eftersom den kodar data i både tvärgående och längsgående riktningar.

Koda en stor mängd data i en liten kod
Det är en tvådimensionell modell som kodar siffror, alla typer av tecken (alfabetisk, kanji, katakana…) samt symboler, binära data, kontrollkoder och många andra data.

Läsbar oavsett skanningsvinkel
Den kan läsas med hög hastighet oavsett skanningsvinkel. Dessa tre positionsdetekteringsmönster, som finns i varje kod, tillåter en stabil och snabb avläsning utan att påverkas av bakgrundsmönstren.

Motståndskraftig mot smuts och skador
2D-koder har en felkorrigeringsfunktion, data kan återställas även om en kod är delvis skadad/saknad.

Olika typer av 2D-koder

Förtryckta koder
Det är «generiska» koder som ger kunden tillgång till information om varumärket och produktrecepten. Det kan också finnas «kampanjkoder» för att ta del av specialerbjudanden eller tillgång till tävlingar.

Dynamiskt tryckta koder B2B
Unik kod tryckt på varje unik produkt som ger tillgång till spårbarhet. Beroende på marknader, efterlevnadsstandarder, kan olika koder används. Som ett exempel används Datamatrix-koder till stor del för B2B och QR-koder används främst för B2C-användning och konsumentengagemang. Nu är trenden verkligen fokuserad på «ALL IN 1 CODE» som Unique Dynamic GS1 Digital Link Codes.

Produkter kan skannas vid försäljningsstället och av konsuments smartphones, och de kan leverera en rad nya digitala applikationer tack vare deras web-anslutning.

FÖRTRYCKTA

FÖRTRYCKTA

FÖRTRYCKTA

DYNAMISKA

DYNAMISKA

DYNAMISKA

QR "Quick Response"-kod

QR-kodsanvändning är en aktuell enorm trend, oavsett produkt. På bara några år har koden blivit allestädes närvarande i våra dagliga liv.

Vi befinner oss i en övergångsfas, med en övergång till QR-koder, samtidigt som vi behåller 1D-streckkoder – vilket resulterar i en mängd olika koder på förpackningen.

Mot denna bakgrund har ledande återförsäljare och supply chain-föreningar som Walmart, Amazon, GS1 initierat en verklig omvandling av nuvarande standarder. Nya användningsområden uppgraderas ständigt, nya standarder och tillhörande lösningar kommer.