2D-koden – framtidens databärare

Parallellt med behovet av mer kommunikation med konsumenterna finns det ett växande behov inom detaljhandeln att få mer kontroll över spårbarhet och utgångsdatum på produkter, för att säkerställa säker mat och minska matsvinnet.

Behovet av information både inom handeln och för konsumenterna ökar ständigt. Dagens lösning med användning av EAN-13 streckkoder ger inga möjligheter till ytterligare maskinläsbar information. Behovet av mer information har lett till att produkter har mer än en streckkod applicerad på konsumentförpackningen, vilket skapar utmaningar både i kassan och i värdekedjan. Ofta är detta en QR-kod med en länk till en webbplats där konsumenten kan hitta mer information.

Även om 2D-streckkoder inte är den enda lösningen på utmaningarna, är detta framtidens databärare, där behovet av information är större än att bara identifiera en produkt med ett GTIN. 2D-streckkoder tar mindre plats, kan innehålla mer information om produkten, är ett verktyg för att minska matsvinnet och öka livsmedelssäkerheten, är mer flexibla och kan läsas av mobiltelefoner. Detta ger möjlighet till ökad konsumentkontakt. Dessutom kan 2D-streckkoder lösa alla behov av informationsutbyte genom hela försörjningskedjan, inklusive att kunna länka till webbplatser.