KOMPLETTA LÖSNINGAR
FÖR DIGITALT FLÖDE
genom hela
värdekjedan

Industriell mjukvara. Datafångst, butiks- och mobilitetshårdvara. IoT och RFID.
Tryck, automation och märkningsstyrning. Etiketter och emballage.

DATAFÅNGST OCH DIGITALISERING

Lexit erbjuder tekniska lösningar för datafångst och processförenkling genom värdekedjan för privata företag och offentlig sektor. Lösningarna kombinerar mjukvara, hårdvara, märkning, sensorer och service med anpassning för bransch och användningsområde.

ETIKETT-, EMBALLAGE- OCH MÄRKNINGSLÖSNINGAR

Lexit erbjuder allt ett företag behöver för effektiv märkning: Etiketter och förpackning, märkningsutrustning för produktion och andra arbetsprocesser samt mjukvara. Vi ser till att förbrukningsvaror, märkningsutrustning och IT-lösningar fungerar väl tillsammans.

Nordvalls Etikett AB förvärvar etikettverksamheten per 1 mars. Det nyorganiserade företaget Lexit Labels AB kommer under Nordvalls att samarbeta nära Lexitkoncernen framöver kring alla etikettleveranser – och erbjudandet kommer att vara detsamma som tidigare.

trykkpresse som trykker etiketter

Några av våra smarta lösningar

LexCloudPrint

Molnbaserad administration av etikettdesign och utskrift

SOTI ONE Platform

Översikt och kontroll över mobila enheter i verksamheten

LexAssetControl

Alltid full kontroll på verktyg och utrustning
en mann og en dame som prater i et kontorlokale

VILL DU ARBETA MED OSS?

Vi letar alltid efter nya medarbetare. Vi har en mycket spännande arbetsmiljö med många intressanta uppgifter. Vi söker därför lagspelare med ett öppet sinne och spännande kunskap och erfarenhet i bagaget, som vill ansluta sig till oss i utvecklingen av såväl befintliga som nya lösningar.